ජනසටන පාදයාත්‍රාවේ රැළිය කොළඹ,ලිප්ටන් වටරවුමේ පැවැත්වීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව හයිඩ් පාර්ක් පසු කොට පාදයාත්‍රාවේ එන පිරිස් මේවන විටත් ලිප්ටන් වටරවුම වෙත ළඟාවෙමින් සිටින බව අප වාර්තාකරු පවසයි.

ටවුන් හෝල්,ඡයා මාවත ආදී ප්‍රදේශවල අධික රථ වාහන තදබදයක් නිර්මාණය වී තිබේ.

පාදයාත්‍රාවේ පැමිණෙන ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ජන රැළිය පැවැත්වීම සඳහා බොරැල්ල කැම්බල් පිටිය ලබාදීමට පොලීසිය විසින් කටයුතු කරන ලද නමුත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිස විසින් එය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.