පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාට විදේශ ගතවීම සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය අවසර ලබාදී තිබේ.

වත්කම් උපයාගත් ආකාරය හෙළිදරව් කිරීමට අපොහොසත් වීම සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිසම පැවරූ නඩුවකට අදාළව ඇප ලබාදීමේදී මහාධිකරණය විසින් රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතාට විදේශ ගමන් තහනම් කර තිබුණි.

රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා සිය නීතිඥවරයා මාර්ගයෙන් අධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් කියා සිටියේ සැප්තැම්බර් මස 25 වනදා සිට මාසයක කාලයක් විදේශතවීම සඳහා අවසර ලබා දෙන ලෙසයි.

එම ඉල්ලීම පිළිගත් කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු නිශ්ශංක බන්දුල කරුණාරත්න මහතා මන්ත්‍රීවරයාට අදාළ කාලසීමාව සඳහා විදේශගතවීමට වසර ලබා දුන් බව අප අධිකරණ වාර්තාකරු සඳහන් කළේය.