ලක්දිව ඉංජිනේරු ආයතනය ඉදිරියේදී ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත්වන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙන්නේ දුම්රිය මාර්ගය නඩත්තුව සඳහා අවශ්‍ය අමතර කොටස් හා මෙවලම් නිෂ්පාදනය තුළින් එම ආයතනය ලාභ ලබන බවයි.

එම ආයතය මගින් නිෂ්පාදනය කළ දුම්රිය මාර්ග සම්බන්ධ කිරීමේ උපකරණ කට්ටලයක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ලබාදීම වෙනුවෙන් පැවැති උත්සවයට එක්වෙමින් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේය.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධ ආයතනයක් වන ලක්දිව ඉංජිනේරු ආයතනය නව ව්‍යාපෘති සඳහා යොමුවීම තුළින් ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත්ව ඇති බව ද අමාත්‍යාවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කළේය.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් යකඩ ආශ්‍රිත උපකරණ විදෙස් රටවලින් සහ පුද්ගලික ආයතනවලින් මිලදී ගැනීමට සිදුව තිබූ බව ප්‍රකාශ කළ අමාත්‍යවරයා ලක්දිව ඉංජිනේරු ආයතනය මගින් එම උපකරණ ලබා ගැනීමේදී දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වන බව ද පැවසුවේය.