ලෝක කුසලාන පරාජය සැක සහිත බවට හැගවෙන ප්‍රකාශයක් අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග විසින් සිදු කළා.

එහිදි ඔහු කියා සිටියේ එම තරගයේදී තමන්ද ඉන්දියාවේ සිට තරග විචාරයේ යෙදුනු බවත් සිදුවූ දෙයින් තමන් කම්පාවට පත් වූ බවත්ය.
තමන් දන්නා කරුණු හෙළි කිරීමට මෙය තවමත් වේලාව නොවන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

අර්ජුණගේ ප්‍රකාශය ඇතුලත් විඩීයෝව පහතින් .!!