විශ්ව තැපැල් සංගමය මගින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව ලොව රටවල් 193ක් සෑම වර්ෂයකම ඔක්තෝබර් 09 වැනි දින ලෝක තැපැල් දිනය සමරනු ලබන අතර  1874 දී ලොව රටවල් ගණනාවක් මෙදින ‍පොදු තැපැල් සංගමය යන සංවිධානයක් පිහිටුවා ගැනීමට ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම් සිදු විය. ඒ අනුව එම දිනය ලෝක තැපැල් දිනය ලෙස නම් කිරීම  1969 දී සිදුවිය.

මෙවැනි ඉතිහාසයක් ඇති ලෝක තැපැල් දිනය මෙරටදීද සමරනු ලබන අතර එහි 143 වන ජාතික සැමරුම් උත්සවය ගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් පොළොන්නරුවේදී පැවැත්වීමට මේ වනවිට කටයුතු සුදානම් කොට ඇත.

මෙම වැඩසටහනට සමගාමිව ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවීමෙන් වැඩසටහන් රාශියක්ද සංවිධානය කොට ඇති අතර එහි ප්‍රධාන කටයුත්ත ලෙස ලේ දන්දීමේ කඳවුරක් හා වෛද්‍ය සායන 6ක් පැවැත්වේ. එම කටයුතු 2017.10.08 වන දින පෙරවරු 9.00 සිට පොලොන්නරුව තෝපාවැව මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වෙන අතර තම රුධිරය පරිත්‍යාග කරන සියළු පරිත්‍යාගශීලින් හට සහතික පත්‍රයක් ලබා දීමටද කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා.

මෙම අනගි අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට හා ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනට සහභාගී වීමට ප්‍රදේශවාසීන්ට මෙන්ම හැකියාවක් ඇති සියලුදෙනාට ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ආරාධනා කර සිටී…