ලබන සතිය වනවිට වතු සේවකයන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 730 දක්වා වැඩිවන බවත්, ඒ සඳහා වතුහාම්පුතුන් හා සේවක වෘත්තීය සමිති එකඟවූ බවද මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්‍ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පැවසීය.

කවුරු අකමැති වූවත් තීන්දු තීරණගත යුතු අවස්ථාවේදී තීරණ ගන්නා බවත්, ඉදිරි අයවැයෙන් දීර්ඝ කාලීන වැඩපිළිවෙළක් හඳුන්වාදෙන බවත් අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

තමන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩිකරන්නැයි ඉල්ලා වතු සේවකයන් වෘත්තීය අරගලයක යෙදුණු අතර, පසුගිය දින කිහිපයේදී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරවල යෙදුණි.

කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය ජෝන් සෙනෙවිරත්න මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (05දා) පැවසුවේ, සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට කපාගන්නා මුදල හැර රුපියල් 620ක් දෛනිකව වතු සේවකයෙකුට ලබාදෙන බවයි.