පසුගිය දින දෙක තුනේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඉතා අසාධාරණ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් අහිංසක මහජනතාව පිඩාවට පත් කරවමින් වැඩ වර්ජනයකට එළඹුන අතර. ඔවුන් කියා සිටියේ සෞක්‍ය අමාත්‍යංශයට බලහතකාරයෙන් ඇතුළු වූ සරසවි සිසුන් ඉන් ඉවත් කිරීමට පොලිසිය ගත කියාමාර්ගය වැරදි බව කියමින් හා සයිටම් ජනසතු කරනතුරු තම වර්ජන නොනවත්වන බව කියමින්.

සයිටම් ජනසතු කරනතුරු නොනවත්වන වර්ජනය දින දෙකකින් නවතා දමන්නට ඔවුන් තීරණය කරන්නේ සයිටම් පිලිබඳ රජය ගත තීරණ කිසිවක් වෙනස් නොකරන පසුබිමක් තුල වීම GMOA හි නිරුවත පෙන්වන කාරණයක්…

අප ඊයේ පුවතකින් අනාවරණය කල කරුණු සත්‍ය බව සනාත කරවමින් පුජ්‍ය දඹර අමිල හිමියන් රුපවාහිනි වැඩසටහනකට සහභාගී වෙමින් කියා සිටියේ

“සයිටම් ප්‍රශ්නය ජනපති හා අගමැති ඉතා නම්‍යශීලී විදිහට විසඳලා තියෙනවා”

“බැරි වෙලාවත් වර්ජනය දිගටම තිබුණා නම් බොහෝ වෛද්‍යවරු මහජනතාවගෙන් ගුටි කෑමට නියමිතව තිබුණා”

සම්පුර්ණ වැඩසටහන පහතින් නරඹන්න….