වැලිකඩ බන්ධනාගාරය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර ඒ වෙනුවට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ නව බන්ධනාගාරයක් පිහිටුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ඉවත් කිරීමෙන් පසු එම භූමිය තුළ නව වෙළෙඳ නගරයක් ස්ථාපිත කරන බවයි ඊයේ (17) පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.