පසුගියදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එක්වූ සරත් ෆොන්සේකා මහතාට සාමාජිකත්වය ලබාදුන්නොත් තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉවත් වන බව අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසණ අමාත්‍ය වරයා දන්වා ඇත.

ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රභල නායකයෙකුට විජේදාස මහතා යැවූ SMS පණිවිඩයක් මගිනි.
මේ පිළිබඳව ඒ ප්‍රබල අමාත්‍ය වරයා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දැනුවත් කර මොකද අපි දැන් කරන්නේ යනුවෙන් අසා ඇත.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙයාට ප්‍රතිචාර දක්වමින් පවසා ඇත්තේ “අපිට මොකද එයාට ඕනේ නම් යන්න කියන්න” යනුවෙනි.

LEAVE A REPLY