පසුගියදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග එක්වූ සරත් ෆොන්සේකා මහතාට සාමාජිකත්වය ලබාදුන්නොත් තමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉවත් වන බව අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසණ අමාත්‍ය වරයා දන්වා ඇත.

ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රභල නායකයෙකුට විජේදාස මහතා යැවූ SMS පණිවිඩයක් මගිනි.
මේ පිළිබඳව ඒ ප්‍රබල අමාත්‍ය වරයා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දැනුවත් කර මොකද අපි දැන් කරන්නේ යනුවෙන් අසා ඇත.
අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙයාට ප්‍රතිචාර දක්වමින් පවසා ඇත්තේ “අපිට මොකද එයාට ඕනේ නම් යන්න කියන්න” යනුවෙනි.