අධිකරණ විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමට පෙර ඔවුන්ගේ නාම ලේඛනය ප්‍රසිද්ධ කිරීම යළි ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය මූලික සාකච්ඡා මේ වන විට අවසන් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ සභාපති නීතිඥ ජෙෆ්රි අලගරත්නම් මහතා පැවසුවේ මේ පිළිබඳ අගවිනිසුරුවරයා සමග ද සාකච්ඡා පැවැති බවයි.

අගවිනිසුරුවරයා ද ඒ සඳහා එකඟතාව පළ කළ බව ඔහු කියා සිටියේය.

අධිකරණය සඳහා විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමේදී ඔවුන්ගේ නාම ලේඛනය පුවත්පත්වල පළ කර ජනතාවට දැනගැනීම සඳහා මීට පෙර ප්‍රසිද්ධ කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වී තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් එම ක්‍රියාවලිය පසුගිය වසර කිහිපයක සිට නතර වී ඇත.

පුවත්වල පළ කිරීමෙන් පසු අධිකරණය සඳහා පත් කෙරෙන විනිසුරුවරුන්ගේ  සුදුසුකම් පිළිබඳව ගැටළු පවතින්නේ නම් ජනතාවට ඒ පිළිබඳ අධිකරණ සේවා කොමිසමට කරුණු දැක්විය හැකි බව නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජෙෆ්රි අලගරත්නම් මහතා කියා සිටියේය.