ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නියෝජනය කළ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී  විරකුමාර දිසානායක මහතා ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ එක්ව කටයුතු කිරිමේ සුදානමක් පවති.

විමල් විරවංස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නියෝජ්‍ය  නායකයා  වන්නේ ද වීරකුමාර  දිසානායක මහතාය.

මේ මොහොතේ මෛත්‍රී පිල සමඟ එක්විය යුත්තේ  ඇයි ද යන්න සම්බන්ධයෙන්  පැහැදිලි කරමින්  සහ පිටු අටකින් යුත් නිවේදනයක් ද මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර  ඇත.

මන්ත්‍රීවරයා  මේ වනවිට  අනුරාධපුරේ මාධ්‍ය හමුවකට එක්ව සිටී.