බැංකොක් නුවරදී අද දින පැවැත්වෙන දෙවන ආසියානු සහයෝගීතා සංවාද රාජ්‍ය නායක සමුළුවට සහභාගීවීමට ලැබීම මට මහත් සතුටක්.

විශිෂ්ට අන්දමින් මෙම සමුළුව සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍යතුමාටත්, රජයටත් මාගේ විශේෂ කෘතඥතාවය පිරිනමන්නෙමි.

එමෙන්ම ආසියානු සහයෝගීතා සංවාද සමුළුව 2002 දී ස්ථාපනය කෙරුණු තැන් පටන් තායිලන්ත රජය මේ වන තෙක් දැක්වූ සජීවි සහභාගිත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇගයීමට ලක් වේ.

ආසියාව එළැඹෙන වර්ෂයන්හි දී නව මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානය, එනම් මූල්‍ය සේවා කර්මාන්තය සඳහා කේන්ද්‍රීය ලක්ෂය වනු ඇති බවට අපට සැකයක් නැහැ. මෙම පසුබිම තුළ සාකච්ඡා සඳහා සජීවි අවස්ථාවක් ලෙස ආසියානු සහයෝගීතා සමුළුවේ භූමිකාව තවදුරටත් ගොඩනගා ගැනීමේ අරමුණ සමගින් ආසියානු සහයෝගීතා සංවාද සමුළුව – දැක්ම 2030 හා එහි සහයෝගය සඳහා වූ මාර්ගය සාකච්ඡා කොට අනුමාන කරගැනීමට අපි මෙහි රැස්වී සිටින්නෙමු.

සංචාරක කර්මාන්තය විෂයෙහි ද ආසියානු සහයෝගීතා සංවාද සමුළුව වැදගත් වෙයි. එය තිරසාර සමාජ, සංස්කෘතික හා ආර්ථීක වර්ධනයෙහි ලා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටුකරයි.

සංචාරක කර්මාන්තය ශ්‍රී ලංකාව හඳුනාගන්නේ රටේ ආර්ථීකයේ ප්‍රේරණය සඳහා වූ මූලික අංගයන්ගෙන් එකක් ලෙසයි.

විද්‍යාවේ හා තාක්ෂණයේ සංවර්ධනය ආර්ථීක සංවර්ධන ප්‍රවර්ධනයෙහිලා වැදගත් අංගයක් ලෙස අපි සළකන්නෙමු.

මේ සම්බන්ධයෙන් බලන කළ ශ්‍රී ලංකාව විද්‍යාවේ, තාක්ෂණයේ හා නව සොයාගැනීම්හි ස්ථම්භයක් ලෙස මග පෙන්වනු ඇති බව මා සඳහන් කරන්නේ සතුටිනි. මේ ක්ෂේත්‍රයන්හි දැනුම් හැකියාව සාමාජික රටවල් සමග බෙදා හදා ගැනීමට අපි මග බලා සිටින්නෙමු.

එබැවින් විද්‍යා තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවර්ධනය උදෙසා කලාපයේ රටවල් අතර දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා වඩ වඩාත් හුවමාරු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද මෙම මෙහිදී යෝජනා කර සිටිමි.

නැගී එන ආර්ථීකයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ අරමුණ ඉහළ ආදායම් සහිත සංවර්ධිත රටක තත්ත්වයට ළගා වීමයි. ඒ වෙනුවෙන් ආර්ථීක වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට විශාල ව්‍යාපෘති ගණනාවක් දැනට ආරම්භ කොට තිබේ.

මෙම සමුළුව ආසියානු සහයෝගිතා සංවාද සමුළුවට අයත් කාලපයේ රටවල් අතර සාමය, සුරක්ෂිතතාව සහ සෞභාගය ඉහළ නැංවීමට පොදු ප්‍රතිපත්තියක් ගෙන එනු ඇති බව මම විශ්වාස කරමි.

එමෙන්ම ආසියානු කලාපයේ රටවල් අතර සහයෝගීතාවය ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීමට මෙම සමුළුව ඉතා වැදගත් වනු ඇති බවද ප්‍රකාශ කරමි.