හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින්වාස් ගුණවර්ධන මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද(27) පෙරවරුවේ ඔහු අත්අඩංගුවට ගත් බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

ව්‍යාපාරික පුද්ගලයෙකුගෙන් බලහත්කාරයෙන් මුදල් ලබා ගැනීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.