පසුගිය දිනවල සංඝරත්නය ව්‍යවස්ථාව ආදී දේ මුල්කරගෙන විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් කරනු ලැබූ අතර ඒ පිළිබඳව පොළොන්නරුවේදී පැවැත්වූ උත්සවයකදීද මහා සංඝරත්නය අදහස් දක්වනු ලැබුවා.

මෙහිදී උන් වහන්සේලා කියා සිටියේ සංඝ රත්නය සාම විටම රට ජාතිය ආගම ආරක්ෂා කරගැනීමට කැපවී සිටින බවත් එය රජයට එරෙහි වීමක් නොවන බවයි එහිදී විවිධ පුද්ගලයන් සංඝරත්නය ගණනකට නොගත් බවත් උන් වහන්සේලාගේ වචනය ඉවත දැමිය යුතු බවත් පවසද්දී ගරු ජනාධිපතිතුමන් සංඝරත්නයේ වචනය පිළිගෙන උන්වහන්සේලා හමුවී කරුණු කාරණා කතා බහ කිරීම පිළිබඳව අගය කරමින් කතා කරනු දක්නට ලැබුණා.

මහා නායක හාමුදුරුවරුන්ගේ මතය අපට වැඩක් නැහැ අපි රාජ්‍ය බලයේ ඉන්න අය කියා ජනාධිපතිවරයා නොපැවසූ බවත් අනෙක් නායකයින් මෙන් කලබල නොවී තීන්දු තීරණ ගැනීම හොඳ රාජ්‍ය නායකයකුගේ ලක්ෂණ බවත් උන්වහන්සේලා වැඩි දුරටත් පවසා සිටියා.

එම සම්පුර්ණ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න…