උද්ඝෝෂණයේ නිරත සරසවි සිසුන්ට ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා. ඒ කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයේදීයි.

විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් මෙම පා ගමනේ නිරත වූයේ රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින සිය සහෝදරයන් කිහිපදෙනෙකු වහාම නිදහස් කරන ලෙස බලකරමින්.