මාලබේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල මෙම මස 17 වැනිදා රජයට පිරිනැමීමේ කටයුතු සිදුවනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට එම අවස්ථාවට ආරාධනා කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

බිලියන තුනකට වැඩි වටිනාකමක්‌ ඇති  මෙම රෝහල් ගොඩනැඟිල්ල එහි උපකරණද සමඟ මෙසේ රජයට පවරාගනු ලබනවා.

එදින  සිට රෝහලේ කාර්ය මණ්‌ඩලයද රජයේ සේවකයන් ලෙස පිළිගනු ලබනු ඇති.

එහි සභාපති වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු, රෝහලේ නිල ෆේස්බුක් පිටුවේ සඳහන් කර ඇත්තේ මුදල් ඇති නැති සියල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් මෙය රජයට පවරන බවයි

එම සඳහන පහතින් දැක්වෙනවා.