සියලූම ආගමික සිද්ධස්ථාන අදියර කිහිපයක් යටතේ සූර්යය විදුලිබලයෙන් ඒකාලෝක කරන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.
අද(08) පැවති සූර්යබල සංග්‍රාම ව්‍යපෘතිය යටතේ මහ රහතුන් වැඩ සිටි ‍ඓතිහාසික දොඩම්ගස්ලන්ද රීදී විහාරයට සූර්යය බලපද්ධතියක් පූජා කිරීමේ පුණ්‍ය උත්සවයට සහභාගී වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියේය.
මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අදියර කිහිපයකින් සමස්ථ ආගමික ස්ථාන වෙත සූර්යය බලපද්ධති ලබාදී හරිත බලශක්තිය ආගමික සහජීවනය හරහා ජනතාවට ව්‍යාප්ත කිරීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.
මේ වන විට මෙගාවොට් 50කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ජාතික පද්ධතියට ලැබී ඇතැයි පැවසූ අමාත්‍යවරයා මෙමඟින් විදේශයට ඇදී යන දේශීය විනිමය ඉතුරු කරගැනීමට ආවකාශ ලැබෙන බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.
මෙම අවස්ථාවට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලන ප්‍රධානීන් රැසැක්ද සහභාගී වී සිටියේය.