මියුසික් වීඩියෝ අතර පසුගිය කාලය ගිනියම් කල වීඩියෝව ලෙස “සිල් බිඳගත්ත” ගීතය ජනප්‍රිය වුනත් සමාජය තුල බොහෝ විවේචනයන්ට මෙම ගීතය ලක්වුණා. ඉරාජ් වීරරත්න ”කතන්දරේ” නමින් පසුගියදා නිර්මාණය කල ගීතය මේ වන විට බොහෝ කතාබහට ලක් වී තිබෙනවා.

අඟ පසඟ පෙන්වමින් හැගීම් උත්සන්න කරන මෙම ගීතය ලාංකීය සමාජයට සදාචාරයට පහරක් එල්ල කරන මියුසික් වීඩියෝ තුල රඟපාන නිළියගේ විවිධ හැඩතල සහිත ඡායාරූප පෙළක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. එමෙන්ම මෙම වීඩියෝ නරඹා ප්‍රතිචාර සටහන් කර ඇති ප්‍රේක්ෂකයින් අතරින් කිහිපයක් ද පහත දැක්වේ.

(ඡායාරූප හරි ගොසිප්)

iraj-03-768x756 iraj-04 iraj-05 iraj-06 iraj-07 iraj-08- iraj-09 iraj-10 iraj-11 iraj-12 iraj-13 iraj-14 iraj-15 iraj16 iraj-17 iraj-18 iraj-19 iraj-20 iraj-21 iraj-22 (1) iraj-22 iraj-23 iraj-24 iraj-25 Untitled-1 Untitled-3