පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ සිල්රෙදි බෙදාදීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග හා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අනූෂ පැල්පිට යන අයට විරුදධව කොලඹ මහාධිකරණයේ පවතින නඩුවට ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසිමේ ලේකම් යන අයගෙන් සාක්ෂි ලබා ගැනීමට පැමිණිලි පාර්ශවයෙන් ගළ ඉල්ලීම කොළඹ මහාධිකරණය අද ප්‍රතික්ෂේප කළා.

කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් කුලතුංග මහාතා ප්‍රකාශ කලේ පැමිණිල්ලේ හා විත්තියේ සාක්ෂි විමසීම මේ වන විටත් අවසන් කර ඇති බැවින් එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි. ජූලි 10වනදා වාචික දේශනය සඳහා නඩුව කැඳවීමට නියමිතයි.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ රුපියල් මිලියන 600ක විදුලි සංදේශ කොමිසමේ මුදල් පාවිච්චි කරමින් සිල්රෙදි බෙදදෙීම සම්බන්ධයෙන් මෙ නඩුව නීතිපතිතුමා විසින් ගොනු කර ඇත්තේ.