වසර 12 ක සේවා කාලය අවසන් කර විශ්‍රාම ලැබූ රණවිරුවන්ට ලබාදෙන සේවා විශ්‍රාම වැටුප වසර 12 ක සේවා කාලය අවසන් නොකර ස්ව කැමැත්තෙන් වෛද්‍ය හේතුන් මත විශ්‍රාම ලැබූ ආබාධිත රණවිරුවන්ට ද ඉදිරියේ දී විශ්‍රාමික දීමනාවක් ලෙස ලබාදීමට කටයුතු කිරීමට ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි පියවර ගෙන තිබේ.

වසර 12 ක සේවා කාලය අවසන් කර විශ්‍රාම ලැබූ ආබාධිත රණවිරුවන්ට සහ වසර 12 ක සේවා කාලය අවසන් නොකර ස්ව කැමැත්තෙන් විශ්‍රාම ලැබූ ආබාධිත රණවිරුවන්ට මේ වන විටද මූලික වැටුප සහ දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප රජය විසින් ලබාදෙනු ලබයි.

වසර 12 ක සේවා කාලය අවසන් කර විශ්‍රාම ලැබූ ආබාධිත රණවිරුවන්ට හිමි වන සේවා විශ්‍රාම වැටුප පමණක් වසර 12 ක් සම්පූර්ණ නොකර ස්ව කැමැත්තෙන් විශ්‍රාම ලැබූ අබාධිත රණවිරුවන්ට මෙතෙක් හිමි නොවුණු අතර මේ කෙරෙහි පැවති කිසිඳු රජයක ද අවධානය යොමු නොකෙරිණි.

මේ පිලිබඳ කළ ඉල්ලීම් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළ ජනාධිපතිතුමා මේ වන විටත් එම දීමනාව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගැනීමේ විශේෂ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙන අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය හිමිවීමෙන් අනතුරුව ලබන වසරේ පෙබරවාරී මාසයේ සිට මෙම දීමනාව ලබාදීමට නියමිතය.

හමුදාවේ නීතිය අනුව අබාධිත රණවිරුවෙකුට සේවා විශ්‍රාම වැටුපට හිමිකම් කීමට සෙසු නිලයන් වසර 12 ක සේවා කාලයක් ද නිලධාරින් වසර 10 ක සේවා කාලයක් සපුරා තිබිය යුතුය.

මෙම සේවා විශ්‍රාම වැටුප ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා වසර 12 ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ නොකළ ආබාධිත රණවිරුවන් පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක ද නිරත විය.

මේ වන තෙක් වසර 55 න් පසු ආබාධිත රණවිරුවන් හට දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප ලබා නොදුන් අතර ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි සියලූ ආබාධිත රණවරුවන්ට විශ්‍රාම ගැනීමෙන් පසුවද ජීවිත කාලය පූරාම සිය මූලික වැටුප සහ දුබලතා විශ්‍රාම වැටුප ලබාදීමටද මෙවර අය වැය මඟින් කටයුතු සම්පාදනය කර තිබේ.

ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයේ නිරතවූ අබාධිත රණවිරුවන් හමු වූ ජනාධිපති ලේකම් පී.බි. අබේකෝන් මහතා සහ ආරක්ෂක ලේකම් කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි මහතා ඔවුන් වෙත මෙම කරුණු පැහැදිළි කරනු ලැබීය.