හම්බන්තොට වරායට ගෙන්වා ඇති වාහන දෙකක් සම්බන්ධව පුවතක් කරලියට පැමිණ තිබෙනවා.

අප කල සොයා බැලීමේදී අනාවරණය වුයේ මෙම වාහන දෙක පුද්ගලික මන්ත්‍රී පර්මිට් වලට නිමල් ලන්සා සහ තලතා අතුකෝරල යන අය විසින් ගෙන්වා ඇති බවයි.

එකාබද්ධ විපක්ෂයේ සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීන් මේ සම්බන්ධව රජයට චෝදනා එල්ල කලත් රජය පවසන්නේ මන්ත්‍රී පර්මිට් එකට ගෙන්වන වාහන සඳහා අදාළ මුදල් මන්ත්‍රී වැටුපෙන් කපාගන්නා බවයි. එම නිසා ඒවා රජයට බරක් නොවන බවයි.

මන්ත්‍රී පර්මිට් වලට මෙම වාහන දෙක ගෙන්වීම පිලිබඳ රජයට චෝදනා එල්ල කරන එම මන්ත්‍රීවරුන්ද මෙලෙස මන්ත්‍රී පර්මිට් වලට වාහන ගෙන්වා ඇත.