ජුනි මස අට වන (08) දින සුනාමි අනතුරක් ඇති වන බවට පැතිරී යන අනාවැකියක් සහ කටකතාවක් සම්බන්ධව තොරතුරු ලැබී ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා  දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
එය තම ආයතනය  විසින් නිකුත් කරන ලද්දක් නොවන බව ඔවුන් සඳහන් කර ඇති අතර   භූ කම්පන හෝ සුනාමි අනතුරු සම්බන්ධව අනාවැකි පලකළ නොහැකි බවද  කාලගුණ විද්‍යා  දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබෙනවා.

ස්ථාන කිහිපයකදී මුහුදු ජලය ගොඩබිමට පැමිණීම හේතුවෙන්  ලංකාවට සුනාමි තත්ත්වයක් බලපා ඇති බවට මේ වනවිට රට පුරා ප්‍රචාරයක් ගොස් තිබෙනවා.

ජුනි මස 8 වන දින සුනාමි  අවධානමක් ඇති බවට ඇතැම් පුද්ගලයන් ප්‍රචාරය කිරීම නිසා දකුණු පළාතේ ඇතැම් පදිංචිකරුවන් සිය වාසස්ථාන හැර ගොස් ආරක්‍ෂිත ස්ථානවලට ළඟාවී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
කතරගම දෙවියන් ජීවමානව පෙන්වන බව පසුගිය කාලයේ සඳහන් කළ අනාවැකිකරුවෙකු ද මෙවැනි විපතක් වන බවට පසුගිය දා සඳහන් කර තිබුණා.

මේ සම්බන්ධයෙන් සමාජ ජාලවල පළ වූ අදහස් කිහිපයක් පහතින් දැක්වෙනවා.