උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයා තමන්ගේ මාධ්‍යලේකම්ගේ පවුලේ අයට මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ උපදේශක තනතුරැ 03ක් ලබාදී ඇතිබවට ජ.වි.පි.පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නලින්ද ජයතිස්ස මහතා සාක්ෂි සහිතව අදදින පාර්ලිමේන්තුවේදී කරැනු දැක්විය.

මෙහිදී මාධ්‍යලේකම්ගේ සහෝදරයා,සහෝදරිය සහ පියාට මෙම පත්වීම් ලබාදී ඇතිබවට කරැනු අනාවරනය වූ අතර ඔවුන් සියළුදෙනාම පදිංචිව ඇත්තේද එකම නිවසේ බවට ද තහවුරැවිය.

ඔවුනගේ නම් පිලිවලින් සාවින්ද සමරසූරිය,කේ.ජි.ආත්මා මධුවන්ති පීරිස්,සිරිල් සමරසූරිය වන අතර ඔවුන් තිදෙනාගේම ලිපිනය වන්නේ අංක 106,අරැප්පල වත්ත,මහනුවර ලෙසට සදහන්ව ඇත.

මාධ්‍යලේකම්ගේ වැටුපට අමතරව මෙම එක් අයකුට රැ.65000/-බැගින් මෙම පවුලේ තිදෙනා සදහා රැ.195000 ක විශාල මුදලක් ගෙවනබවට කරැනු අනාවරනයවිය.

13724871_303285463394502_6397459054017061057_o13710491_303285453394503_1115576625218027815_o13693003_303285450061170_3508533934071577997_o

 

LEAVE A REPLY