නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් යන බලාපොරොත්තුව තුළ, රට නොබෙදෙන ඒකීය රාජ්‍යයක පාර්ලිමේන්තුව, තව තවත් ශක්තිමත් කිරීම තම බලාපොරොත්තුව බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

එමෙන්ම ජනතා අයිතිවාසිකම්, ආර්ථික සමෘද්ධිය හා ප්‍රබුද්ධ රාජ්‍යයක් ගොඩනැගීමේ උත්තරීතර සභාවේ වගකීම සෑම කෙනෙකුටම පැවරෙන බවද ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේය.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිතව වසර 70ක් සම්පූර්ණවීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය අමතමින්  ජනාධිපතිතුමා අද (03) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව පැවසී ය.

එහිදී අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා,

“  අපි අද අපේ පාර්ලිමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ වසර 70ක ඉතිහාසයක් ගැන කතා කරන්නේ. දසක හතක කාල සීමාව ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. සොල්බරී කොමිෂන් සභා ව්‍යවස්ථාව තුළ 1947 පාර්ලිමේන්තුව පළමුවෙන්  පිහිටුවීමත්, නිදහස ප්‍රජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීම බලයට පත් වූ සෑම ආණ්ඩුවක් ම ඉටු කළා.

අප පවත්වාගෙන ආ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ 1972 ව්‍යවස්ථාව යටතේ යම් වෙනස් වීම් සිදු වුණා. 1978 නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කළා. 1978 ව්‍යවස්ථාවෙන් අසීමිත බලයක් තිබෙන විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය නිසා පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමය යම් තරමකට දුර්වල වුණා. 18 සංශෝධනය තුළ පාර්ලිමේන්තුව දුර්වල වුණා. 2015 ජනවාරි 8 මැතිවරණයෙන් වෙනස් කළ පරිවර්තනීය යුගයක, අප විසින් සම්මත කළ 19 සංශෝධනයෙන් මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව ශක්තිමත් වුණා. අපේ පාර්ලිමේන්තුව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමයි අප දකින්නේ. නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් යන බලාපොරොත්තුව තුළ රට නොබෙදෙන ඒකීය රාජ්‍යයක   පාර්ලිමේන්තුව තව තවත් ශක්තිමත් කිරීමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුව ශක්තිමත් කිරීමට සෑම මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහාය ලැබෙයි කියලා.

අනාගතය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමේ දී මිත්‍රශීලී රටවල සමඟ අපගේ සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කිරීම වැදගත් වෙනවා. සාර්ක් රවටල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම, ආර්ථික සමෘද්ධිය. ආධ්‍යාත්මික සමාජයක් මත තිබෙන බලාපොරොත්තු, සම්පත් වර්ධනය කිරීම, ගුණගරුක ප්‍රජාවක් සඳහා ජාත්‍යන්තර සමාජයට පණිවුඩයක් දීමට අප කැපවිය යුතුයි. ගෙවී ගිය වසර 70 තුළ අප රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කළ නායකයින්, අද මේ දක්වා රටවල් ලෙස ගමන් මඟේ දී අත්දැකීම් රාශියක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

ජනතා අයිතිවාසිකම් ආර්ථික සමෘද්ධිය ගොඩනැගීමට ප්‍රබුද්ධ රාජ්‍යයක් ගොඩනැගීමට උත්තරීතර සභාවේ වගකීම සෑම කෙනෙකුටම පැවරෙනවා. රටක් වශයෙන් විධායකයේ ක්‍රමික විධිමත්භාවය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මූලික අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කරමින් නීතියේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කළ යුතු වෙනවා. ඒ නිසා යහපත් වූ සුන්දර වූ අනාගත බලාපොරොත්තු හෙට උපදින දරුවන් වෙනුවෙන් සාමුහිකව වගකීමෙන් ඉටුකරමින් සාමූහිකත්වයට එක්විය යුතු නිසා ආර්ථික සමෘද්ධිය ඇති රටක් ගොඩනගමු “ යැයි ද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය.