2017 වසර සඳහා වන අය වැය පාර්ලිමේන්තුවට හෙට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

රජයේ නව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඔස්සේ සැළසුම් කෙරුණු අය වැයක්  ඉදිරිපත් කෙරෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කබීර් හසීම් අමාත්‍යවරයා කියයි.

මේ අතර අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව ජනතාවට සුභවාදී අයවැයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පා.ම රංජිත් සොයිසා මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

තවද මෙවර අයවැයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇති බවට අපකේෂා කළ නොහැකි බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ බිමල් රත්නායක මන්ත්‍රීවරයා කියයි.