2024 වසර වන විට ඇස්බැස්ටෝස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් සිදුකිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට අදාළ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට මෙලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇති බව සඳහන්ය.

ඒ අනුව එම වැඩපිළිවෙළ හරහා ඇස්බැස්ටෝස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන භාවිතය, ආනයනය සහ නිෂ්පාදනය 2018 වසරේ ජනවාරි මස පළමුවැනිදා සිට සීමා කිරීමටත් 2024 වසරේ ජනවාරි මස පළමුවැනිදා වනවිට ඇස්බැස්ටෝස් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනයන් සිදුකිරීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමටත් නියමිතය.

ඒ අනුව ඇස්බැස්ටෝස් මගින් සෞඛ්‍යයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් අවම කරගනිමින් ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණ සහිතව ලාභදායී ආදේශක වෙත යොමු වීම මෙමගින් අපේක්ෂා කෙරෙන බව රජය පවසයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් පිළිකා කාරයක් ලෙස හඳුනාගැණුනු නිල් ඇස්බැස්ටෝස් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම 1987 වසරේ සිට තහනම් කරනු ලැබීය.

වර්තමානය වන විට මෙරට තුළ භාවිත වන සුදු ඇස්බැස්ටෝස් ඇතුළු සියලුම වර්ගයේ ඇස්බැස්ටෝස් පිළිකා කාරකයක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් හඳුනාගෙන ඇති බව සඳහන්ය.