මේ මොහොතේ කොළඹ වරායේ හදිසි ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.

ජීවිත හානි පිලිබඳ හෝ සිදුවෙමින් තිබෙන හානිය පිලිබඳව නිශ්චිත අදහසක් නොමැති අතර ගින්න හට ගැනීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

14100338_1211894412204148_5189303220532246801_n 14102659_1211894408870815_729340435459121100_n