පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශගෙන් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය අද(07) ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට කැදවා ැති අතර ඔහුගෙන් ප්‍රශ්ණ කිරීමෙදී හදිසියේ අසනීපවී ඇතැයි අප වෙත වාර්තාවේ.

මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයේ නිලධාරීන් ප්‍රශ්ණ 90ක් පමණ වීරවංශගෙන් අසා ඇති අතර ඔහුට උත්තර දීමට නොහැකිව ඔළුව රිදෙනවා කැරකැවිල්ල වගේ කියා ක්ලාන්ත වීමෙන් පසු මේවනවිට විමර්ශන කොට්ඨාසයේ පැත්තක වාඩීවී සිටින බවද වාර්තාවේ.
රජයේ වාහන අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් අදාළ ප්‍රකාශය සටහන් කර ගත් බව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.