ජී.එස්.පී. ප්ලස් බදු සහනය යළි ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීම සඳහා යුරෝපා සංගමයෙන් පනවා තිබූ කොන්දේසි 56, මේ වන විට කොන්දේසි 16 දක්වා අඩුකර ඇති බව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකාව ජී.එස්.පී. ප්ලස් බදු සහනය ලබා ගැනීමට පසුගියදා නිල වශයෙන් අයැදුම් කළ අතර ඉන් අනතුරුව යුරෝපා සංගමය මෙසේ කොන්දේසි සීමා කීරීමේ  පියවර ගෙන ඇති බවටද තොරතුරු වාර්තා වේ.
යහපාලන ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ යුරෝපා සංගමය යම් සෑහීමට පත්ව සිටීමද මෙම නව තීරණයට හේතු කාරක විය හැකි බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සඳහන් කරයි. ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන්ට අදාළ කොන්දේසි කිහිපයක්ම මෙම නව තීරණය හේතුවෙන් ඉවත්ව ඇති බවටද වාර්තාවේ.
ඒ අනුව ජී.එස්.පී. ප්ලස් බදු සහනය  ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමය ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළත ස්ථිර වශයෙන්ම ප්‍රකාශයක් කරනු ඇති බවටද අනාවැකි පළවේ.