වසර 20කත අධික කාලයක් ශ්‍රී ලංකා සේවා සපයන්නන්ගේ ඉහලම තලයේ තිබු මොබිටෙල් පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානය ඉතා කෙටි කාලයකින් විනාශය කරා ගෙනගිය Hello Corp ගනුදෙනුව කපිල චන්ද්‍රසේන මොබිටෙල් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක ධුරයට පැමිණීමත් සමග අංක 1 ට වැජඹුන මොබිටෙල් පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයට කන කොකා හඬනා කාලය උදා විය. මොබිටෙල් ආයතනයේ ආරම්භයේ පටන් ආයතනය තුලම ආයතනය තුලම ස්ථීර සේවකයන් හරහා පවත්වාගෙන ගිය පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ ආයතනය හා සේවාවන් Hello Corp ආයතනයට මුදල් ඉපයීමේ මාර්ගයක් වශයෙන් එවකට සිටි මොබිටෙල් ආයතන පාරිභෝගික මධ්‍යස්ථානය භාර ජ්‍යෙෂ්ට සාමාන්‍යාධිකාරී චන්දික විතාරණ විසින් ඉතා කෙටි කාලයකින් Hello Corp ආයතනයට භාරදෙන ලදී. මෙම ඓතිහාසික සේවා වෙනස සිදු කරනු ලැබූ Hello Corp ආයතනයට මාස් පතා මොබිටෙල් ආයතනයෙන් මුදල් කාන්දු වීමට හා Hello Corp ආයතනයේ ලාභ ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය සපයයි. මෙම පවරා දීමත් සමග මොබිටෙල් ආයතනයේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන සේවාවන් වල තත්වය ඉතා පහල තත්වයකට වැටි ඇති අතර අදටත් ඉතා පහල මට්ටමක පවතී. කෙසේ වෙතත් Hello Corp ආයතනයට මාස්පතා මිලියන ගණන් මොබිටෙල් ආයතනය හරහා මුදල් ලැබෙමින් පවතී.

මෙම ගනුදෙනුවට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන් චන්දික විතාරණ ජ්‍යෙෂ්ට සාමාන්‍යධිකාරී තුමා තවමත් මොබිටෙල් අලෙවි අංශයේ සේවය කරන බව මෙයින් දැනුම් දෙමි.