ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මූලස්ථානය තවත් වසර 02 කින් පසු කොළඹ නගරයට ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ වනවිට සාකච්ඡා පවත්වමින් තිබේ.විශේෂයෙන් 2019 වසර වනවිට ඩුබායි නගරය තුළ බදු සහන නොලැබෙන තත්ත්වයක් මත ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මූලස්ථානය වෙනත් රටක  ස්ථාපිත කිරීමට අයි.සී.සීය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ පිළිබඳව ‘අද’ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහාන් ද සිල්වා මහතාගෙන් විමසීමක් සිදුකළ අතර, එහිදී ඔහු පවසා සිටියේ, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය තවත් වසර 02 කින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගැනීමේ මූලික සාකච්ඡා මේ වනවිටත් ආරම්භ කර ඇති බවයි. එසේම මේ වනවිට ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මූලස්ථානයද මැලේසියාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගෙන ඇති අතර, එහි පළමු රැස්වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුළම ස්ථාපිත කර ඇති ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිල ගොඩනැගිල්ලේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

කෙසේ වෙතත් ආසියානු ක්‍රිකට් මූලස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගබඩා කාමරය ඉවත්කර (පාටිෂන් කර) එහි පරිපාලන කටයුතු සඳහා එම ස්ථානය ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබේ. මේ වනවිට ආසියානු ක්‍රිකට් මූලස්ථානයට අවශ්‍ය ගොඩනැගිලි පහසුකම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තුළම ස්ථාපනය කර ඇති අතර, ඊට අවශ්‍ය ගෘහ භාණ්ඩ හා අනෙකුත් පහසුකම් මුදල් අමාත්‍යාංශය හා සාකච්ඡා කර ඒ සඳහා බදු පහසුකම් ලබාගෙන ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා වී තිබේ.

මැලේසියාවේ ස්ථාපනය වී තිබූ ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිල මූලස්ථානයේ බඩු බාහිරාදිය හා අනෙකුත් ලියකියවිලි මෙරටට ගෙන්වීමේදීද මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් බදු සහන සැලසීමට එකඟ වී ඇත.ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මූලස්ථානය හා ආසියානු ක්‍රිකට් මූලස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් පළ කළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහාන් ද සිල්වා මහතා,

“අපි ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ පළමු රැස්වීම මෙම මස 20 වැනිදාට යොදාගෙන තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පරිශ්‍ර‘යේම කොටසක් පාටිෂන් කර පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවිය හැකි ආකාරයට සකස් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි තවත් වසර 02 කින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ මූලස්ථානයත් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.

තවත් අවුරුදු 02 කින් ඩුබායි නගරයේ බදු සහන නොලැබෙන තත්ත්වයක් ඇතිවෙනවලු. ඒ නිසා අපි ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ස්ථාපිත කිරීමට, මුදල් අමාත්‍යාංශය හා සාකච්ඡා කර බදු සහන ලබාගත්තා සේම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයත් ස්ථාපිත කිරීමට බදු සහන ලබාගෙන අයි.සී.සී. මූලස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා” යැයි පවසා සිටියේය.

aa3100135220c497745a8c445d295140_1316939639305_431

LEAVE A REPLY