කොළඹ මුල්‍ය නගර ව්‍යාපෘතිය නැවත්වීම සදහා ජනතා බලයක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් විදේශීය සමාගමක් විසින් මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මකවන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හතරක් සදහා රුපියල් කෝටි 20 ක මුදලක් ලබාදී ඇති බව වාර්තාවෙනවා.

මේ මුදල් යොදවා සිවිල් ජනතාව,ධිවර ප්‍රජාව හා ආගමික නායකයන් යන සියලු කොටස් මේ ව්‍යාපෘතියට විරෝධය දැක්වීමට පෙලබවිම වේ.

මෙහි පිටුපස සිටින්නේ සාම්පුර් බලාගාරය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රත්තුව බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි සමාගමක් වන අතර ඉතා පහල මට්ටමේ බලාගාරයක් ලංකාවේ ස්ථාපනය කිරීමට හා ගල්අගුරු සම්පත ලෝකයෙන් අවසන්වන නිසා තවත් වැඩිකාලයක් භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි නිසාත් පාරිසරික බලපෑම් වැඩිනිසා මේ ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට රජය තීරණයකරන ලදී.

මිට අමතරව ඊයේ මුල්‍ය නගර ව්‍යපෘතිය පිලිබදව පවතී මාධ්‍ය සාකච්චාවකදී අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ප්‍රකාශකර සිටියේ මුල්‍ය නගර ව්‍යාපෘතිය නවත්වන්නේ නැති බවත් මේ වනතෙක් එවැනි කිසිදු තීරණක් රජය විසින් ගෙන නොමැති බවයි.

ඒ අවස්ථාවේදී පැමිණ සිටි මාධ්‍යවේදියෙක් මුල්‍ය නගර ව්‍යාපෘතියේ මුදල්වලින් රුපියල් කෝටි 36ක් රාගම පල්ලියකට ලබාදුන්නේ කෙසේද අමාත්‍යවරයාගෙන් විමසා සිටියේය.ඊට පිළිතුරු ලබාදුන් අමාත්‍යවරයා එවැනි කිසිදු මුදල් ලබාදීමක් මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් සිදුකර නොමැති බවත් කිසියම් සමාගමක් විසින් පල්ලියකට ආධාර ලබාදී තිබිය හැකි බවත් ඒ පිලිබදව බැදීමක් අමාත්‍යංශයට බාරගත නොහැකි බව ප්‍රකාශකරන ලදී.